אגודה ישראלית לאפילפסיה

facebooklink facebooklink donate

קריטריונים לקצבת נכות

קריטריונים לקביעת אחוזי נכות מאפילפסיה, בביטוח לאומי 

להלן רשימה של אחוזי הנכות שניתן לקבל על פי תדירות ההתקפים וסוגם.

חשוב לציין כי אחוזי נכות לא קובעים האם תאושר זכאות לקצבה. זכאות לקצבה נקבעת על פי דרגת אי כושר עבודה (עד כמה המגבלה הרפואית מונעת ממך לצאת לעבוד) המוכפלת באחוזי הנכות ובגורמים נוספים כגון האם עבדת בעבר או לא.

(התקפי אפילפסיה מסוג טוני קלוני (גראנד-מל/התקף כללי

(1)
.
(א) לא היו התקפים פרכוסיים במשך שנתיים 0%

(ב)

בצורה קלה – היו 4-1 התקפים במשך שנתיים 10%

(ג)

בצורה בינונית – היה בממוצע התקף אחד ב-4-3 חדשים 30%

(ד)

בצורה ניכרת – היה בממוצע התקף אחד לחודשיים 50%

(ה)

בצורה קשה – היה בממוצע לפחות התקף אחד לחודש 80%

(ו)

בצורה קשה מאד – היה בממוצע יותר מהתקף אחד לחודש 100%
.

התקפים ליליים בלבד

הופיעו התקפים בלילה בלבד, נוהגים כפי שנקבע לגבי הפגיעות המוגדרות בסעיף קטן (5) דלהלן.

.

(4)

כפיון פסיכומוטורי

אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לשכיחות ההתקפים הפרכוסיים או בהתאם לשכיחותן ועוצמתן של ההפרעות הבלתי פרכוסיות.

.

(5)

התקפים חלקיים  – MINOR SEIZURES

התקפים קצרים של קיפוח מצב ההכרה (ABSENCE) עד לאבדן מוחלט של ההכרה, העלולים להיות מלווים עי פעולות אוטומטיות או הפרעות פסיכו-מנטליות כגון: (הזיות, הפרעות בחשיבה, במצב רוחבזכירה וכדומה)

.

.

(I)

לא היו התקפים במשד שנתיים

0%

.

(II)

היו בממוצע מדי חודש בחודשו

.

.

.

(א)

בצורה קלה – לא יותר משני התקפים

10%

.

.

(ב)

בצורה בינונית – יותר משני התקפים אך לא יותר מ-4

20%

.

.

(ג)

בצורה ניכרת – יותר מ-4 התקפים

40%

.

.

(ד)

בצורה קשה – מספר התקפים ממושכים מדי שבוע בשבוע

60%

.

.

(ה)

בצורה קשה מאד – מצבי סטטוס חוזרים

100%

(6)

התקפים גקסוניים (JACKSONIAN) או מוקדים תנועתיים או תחושתיים – אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיפים קטנים (1)-(55) בהתחשב במצב, העוצמה והשכיחות.

.

חשוב לציין כי בזמן הגשת הבקשה לביטוח הלאומי יש להוסיף התייחסות לבעיות רפואיות ולימודיות נוספות, באם ישנן.

בעיות אלו יכולות להתוסף לקביעת אחוזי הנכות ובכך להגדיל את הסיכוי לקבלת קצבה.

למידע מלא על קצבאות נכות כנסו לאתר הביטוח הלאומי.