אגודה ישראלית לאפילפסיה

facebooklink facebooklink facebooklink

זכויות נלוות למקבלי קצבת נכות

 1. רשויות מקומיות. בעלי דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה זכאים להנחה בשיעור של 80% במיסי ארנונה. בעלי דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של פחות מ- 75% ודרגת נכותם הרפואית היא בשיעור של 90% ומעלה זכאים להנחה בשיעור של 40% במיסי ארנונה. הורים מקבלי קצבת ילד נכה, שהילד מוחזק על ידם, זכאים להנחה בשיעור של 25% במיסי ארנונה, עד מקסימום 100 מ"ר משטח הדירה.
 2. הנחה באגרות חינוך ומעונות.
 3. משרד הבינוי והשיכון.

בעלי דרגת אי כושר השתכרות בשיעור 75% לפחות זכאים לסיוע בשכר דירה (מגורם ציבורי או פרטי), ברכישת דירת קבע מאחת החברות הציבוריות (חלמיש, עמידר, עמיגור, פרזות, שיקמונה וחלד)

 1. הנחה בעד שירותי טלפון במקרים מסוימים.
 2. בעלי דרגת נכות רפואית בשיעור 80% ומעלה ודרגת אי כושר בשיעור 75% זכאים להנחה בפעימות מונה, דמי שימוש ודמי התקנת טלפון.
 3. משרד האוצר- מס הכנסה. בעלי דרגת נכות רפואית משוקללת בשיעור של 90% ומעלה, וכן בעלי דרגת נכות רפואית בשיעור של 100% פטורים מתשלום מס הכנסה עד לתקרת הכנסה מסוימת. את הבקשה יש להגיש לפקיד השומה במקום המגורים.
 4. משרד האוצר- מס רכישה. בעלי דרגת אי כושר השתכרות של 75% לפחות זכאים להנחה במס רכישה. בעלי דרגת נכות רפואית משוקללת בשיעור של 90% ומעלה, וכן בעלי דרגת נכות רפואית בשיעור של 100% לצמיתות זכאים להנחה במס רכישה.
 5. מנהל מקרקעי ישראל. בעלי דרגת נכות רפואית בשיעור של 80% לפחות, זכאים לפטור או הנחה בדמי הסכמה המשולמים למינהל מקרקעי ישראל. את הבקשה יש להפנות למינהל מקרקעי ישראל במקום המגורים.
 6. פטור מאגרת רישוי. בעלי דרגת נכות רפואית בשיעור 60% ומעלה- יש לפנות למשרד הרישוי עם האישור על האחוזים הרפואיים.
 7. פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי. מקבל קצבת נכות שאין לו כל הכנסה אחרת פטור מתשלום דמי ביטוח בעד הזמן שמגיעה לו הקצבה. מקבל קצבת נכות שנקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר בשיעור של 75% לפחות לצמיתות פטור מתשלום דמי ביטוח בעד הזמן שמגיעה לו הקצבה גם אם יש לו הכנסה אחרת. אם הוא עובד עצמאי- עליו לשלם דמי ביטוח נפגעי עבודה.
 8. הנחה בתחבורה ציבורית. מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר להשתכר בשיעור של 75% לפחות זכאים להנחה בתחבורה הציבורית. תעודת זכאות להנחה נשלחת אוטומטית אחת לשנתיים. אין צורך לפנות למשרד התחבורה.
 9. קופות חולים. מקבלי קצבת נכות כללית זכאים לפטור מתשלום בעד ביקור אצל רופא פנימי ומקצועי, בעד התחייבות בבית חולים ובעד ביקור במכונים ובמרפאות חוץ.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות