אגודה ישראלית לאפילפסיה

facebooklink facebooklink facebooklink

החזר פינוי באמבולנס

קופת חולים כללית החליטה להכליל בסל השירותים שלה החזר לפינוי באמבלונס במקרה של אפילפסיה מכל מקום.

הוסרה ההגבלה על החזר רק מ"מקום ציבורי".

בטופס השחרור ממיון או בדיווח של מד"א צריך להופיע שהפינוי התרחש בעקבות התקף אפילפסיה.

הקודים של השירות (על מנת לקבל החזר) הם 95043 ו- 95042.

 לאחרונה קיבלנו אישור רשמי גם מקופת חולים מאוחדת, המאשר כיסוי מלא של הוצאה בשל פינוי באמבולנס בעת התקף אפילפסיה, גם אם האדם לא אושפז. 

למבוטחי קופות חולים מכבי ולאומית מצורף הסעיף בחוק ביטוח בריאות ממלכתי בנוגע לפינוי באמבולנס ממקום ציבורי ומכתב ספציפי ממשרד הבריאות בנושא זה.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות