אגודה ישראלית לאפילפסיה

facebooklink facebooklink donate

מחלת האפילפסיה בישראל-במסמך יוצגו נתונים על מספר החולים בישראל וכן מידע על השירותים הכלולים בסל שירותי הבריאות לטיפול במחלה זו ועל שירותים הניתנים לתלמידים חולי אפילפסיה במערכת החינוך.

המסמך נכתב על ידי הכנסת, מרכז המחקר והמידע