Back
BackToMain
PrevMode
Mode
 
אי”ל - אגודה ישראלית לאפילפסיה ע"ר

 English    |   Русский   |    العربيه

דף הבית
קישורים
אודות
מידע רפואי
אתגרים והתמודדות
בשעת התקף
זכויות והתנהלות מול רשויות
כותבים על אפילפסיה
פרויקטים
שאלה למומחה
פורום
צור קשר
חדשות וידיעות
חזרה
.
.
מכרזי נציבות שירות המדינה מאת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
גולשים צפו בפריט862|גולשים הדפיסו את הפריט0|גולשים שלחו את הפריט0

שלום וברכה,

 

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות פועלת כדי לשלב אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים, לרבות חיי העבודה.

 

מצורפים מכרזי כוח אדם עדכניים של נציבות שירות המדינה.

בכוונתנו להמשיך ולהפיץ מכרזים אלו מידי שבוע.

 

מטרת יוזמה זו היא לעודד אנשים עם מוגבלות להתמודד על משרות בשירות המדינה, וממילא להגדיל את מספר המועסקים עם מוגבלות בשירות המדינה.

עדיפות בקבלה לעבודה: לתשומת לבכם, אנשים עם מוגבלויות חמורות מסוימות נהנים מעדיפות בקבלה לעבודה במכרזי שירות המדינה, ובלבד שהם כשירים לתפקיד הנדון וכישוריהם דומים לכישורי מועמדים אחרים לתפקיד. הכל כאמור בהנחיות נציבות שירות המדינה, ובפרט בפרק 35.2 לתקשי"ר.  

הקלות והתאמות: בנוסף, מועמדים עם מוגבלות ועובדים עם מוגבלות זכאים להתאמות סבירות הנדרשות מחמת מוגבלותם. מועמדים עם מוגבלות זכאים להקלות או להתאמות הנחוצות כדי שיוכלו לקיים את מבדקי הקבלה; עובדים עם מוגבלות זכאים להתאמות הנחוצות להם כדי לבצע את תפקידם או לתפקד במקום עבודתם הכל כאמור בהנחיות נציבות שירות המדינה, ובפרט בפרק 35.2 לתקשי"ר.

למען הסדר הטוב, נטעים את מה שלהלן.

המידע המצורף הוא באחריות נציבות שירות המדינה, ויש להפנות בקשות או הערות  לגביו - אליהם. 

המידע מתפרסם באופן שוטף באתר נציבות שירות המדינה ויש לבדוק שם האם חלו בו שינויים בקישור זה: https://ejobs.gov.il/gius/search . 

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אינה אחראית לתוצאות של פנייה למכרז כלשהו, כולל קבלה או אי קבלה לאיזה מהמשרות המצורפות. 

מכרזים אלה אינם מיועדים רק לאנשים עם מוגבלות, אלא אם נאמר בהם אחרת. לכן, על אנשים עם מוגבלות להתמודד עליהם לפי כללי שירות המדינה, כולל כללי העדיפות בקבלה לעבודה כמפורט לעיל.

אנו נוכל לסייע לכם במקרים של הפליה מחמת מוגבלות במכרזים, אי מתן העדפה מתקנת ואי מתן התאמות בהם. ניתן לפנות למחלקה המשפטית לפניות הציבור, באי מייל TovaR@mishpatim.gov.il, בטלפון 02-6549559, או בפקס' 02-6549566.

נשמח אם תפיצו מידע זה הלאה לאנשים אחרים עם מוגבלות אשר עשויים למצוא בו עניין. המעוניינים לקבל את המכרזים מאיתנו באורח שוטף יכולים להודיע לנו לכתובת הבאה: RuthiE@mishpatim.gov.il.

באיחולי הצלחה,

צוות מידע ואינטרנט

תחום שילוב בקהילה

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

.
.
.
לראש הדף


כל מידע באתר זה אינו בא להחליף חוות דעת רפואית.
(C) כל הזכויות שמורות ואין להעתיק חלק מהאתר ללא רשות מפורשת בכתב מאי"ל- אגודה ישראלית לאפילפסיה.

עדנה יפה פיתוח וניהול האתר (בהתנדבות)    |  פרופ' אורי קרמר- עריכה רפואית (בהתנדבות)

האתר פותח באמצעות תוכנת קליקיט Clickit לניהול תכנים ואתרי אינטרנט מבית ORT