פינוי באמבולנס בעקבות התקף אפילפסיה

בהתאם לנסיבות, זכאי המבוטח להחזר השתתפות מלאה או חלקית בהוצאות הפינוי
החזר הוצאות בגין פינוי באמבולנס רגיל או נט”ן (ניידת טיפול נמרץ) לצורך הגעה לבית החולים נקבע על פי חוזר “פינוי והעברת מבוטחי קופת חולים – הסדרים כספיים”, על-פי חוק הבריאות הממלכתי.

בהתאם לנסיבות הפינוי, זכאי המבוטח להחזר השתתפות מלאה או חלקית בהוצאות הפינוי, ובהתאם לפינוי באמבולנס פרטי או אמבולנס של מד”א. קבלת ההחזר מתבצעת מול סניף הקופה עם הצגת גיליון שחרור מבית החולים וקבלת אישור מהקופה בנוגע להעברה ישירה של התשלום למד”א.

ככלל, אדם שפונה באמבולנס לבית חולים בשל התקף אפילפסיה ואושפז בבית חולים, זכאי למימון מלא של הוצאות הפינוי למד”א על חשבון קופת החולים.

אדם שאיבד את הכרתו במקום ציבורי והוזמן עבורו אמבולנס על ידי עובר אורח, זכאי להחזר מלא בגין הוצאה עבור ההעברה באמבולנס.

פינוי באמבולנס ללא אשפוז
במקרה בו הפינוי לבית החולים לא הסתיים באשפוז, והנסיעה התרחשה באמבולנס רגיל, המבוטח אינו זכאי לקבלת החזר מקופת החולים. בהתאם לנסיבות, תקבע קופת החולים אם הוא זכאי או לא זכאי לקבלת החזר, ובמקרה שימצא זכאי, הוא יקבל החזר חלקי.

גובה ההחזר נקבע בהתאם לתעריף מד”א, לבית החולים הקרוב ביותר להתרחשות האירוע. את התעריפים המדויקים להחזר הוצאות הפינוי באמבולנס ניתן למצוא באתרי משרד הבריאות ומד”א.

מבוטח שפונה לבית החולים באמבולנס נט”ן (ניידת טיפול נמרץ) ולא אושפז, יחויב
ב-50% מתעריף מד”א עבור הפינוי. ההחזר מתבצע מול קופת החולים באמצעות הצגת המסמכים הרלוונטיים, כגון אישור מד”א וגיליון שחרור מבית החולים.
תלמידי בית ספר: בכל מקרה של פינוי תלמיד באמבולנס בעקבות בעיית בריאות (ולא פציעה) ללא אשפוז יחולו הוצאות הפינוי על הורי התלמיד.


מה לעשות בעקבות פינוי באמבולנס?

  1. מבוטח שפונה באמבולנס ידאג להסדרת התשלום על ידי הקופה, אחרת עלול להיגרר להוצאות נוספות.
  2. יש לפנות לקופת החולים בתוך 60 ימים ממועד הפינוי, בצירוף בקשת התשלום של מד”א והקופה תעביר את התשלום ישירות למד”א (בהתאם לצורך, הקופה תגבה תשלום חלקי בהתאם לטבלה לעיל).
  3. אם עברו 60 יום ממועד הפינוי, יש לפנות ישירות למד”א לתשלום עלות הפינוי. במקביל יש לפנות לקופת החולים בצירוף בקשת התשלום והקבלה לקבלת החזר.
  4. יש לשמור את הקבלה או אישור הקופה.

 

תלמידי בית ספר
על פי הוראות חוק ביטוח הבריאות הממלכתי, התשנ”ד 1994, תלמיד שפונה לבית החולים באמבולנס (גם במקרה מחלה) ואושפז לא יחויב בתשלום, ואם יחויב יקבל החזר מלא תמורת קבלה מקופת החולים שהוא מבוטח בה.

דילוג לתוכן