אפילפסיה ורישיון נהיגה

לאחר שנה ללא התקפים מסוג כלשהו, תוכלו להגיש למכון הרפואי לבטיחות בדרכים בקשה להוצאת רישיון או חידוש רישיון נהיגה שנשלל.
בישראל ובמדינות רבות בעולם ישנן הגבלות על הוצאת רישיון נהיגה על ידי חולי אפילפסיה. זאת, מאחר שמחקרים מראים כי הסיכון של נהג חולה אפילפסיה להיות מעורב בתאונת דרכים גדול כפליים מהסיכון של האוכלוסייה הכללית. הסיכון לתאונה עולה עוד יותר כשמדובר בחולי אפילפסיה שאינם מקפידים על הטיפול התרופתי, ואינם מקפידים להימנע מחשיפה לגורמים מעוררי התקף כמו חסך שינה.

ההגבלות על נהגי רכב ציבורי חמורות אף יותר, מאחר שהסיכון לתאונה עולה ככל שהנהג שוהה זמן רב יותר מאחורי ההגה.
הגוף האחראי בישראל להמלצה לתת רישיון נהיגה או לשלול אותו (באופן זמני או לצמיתות) למי שסובלים מבעיות רפואיות הוא המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב”ד).

נכון להיום, כל רופא בישראל מחויב לדווח למכון הרפואי על כל מטופל שלו שהוא בן 16 שנים ויותר, ואשר הוא אבחן אצלו מחלה שלהערכתו עלולה לפגוע בכושר הנהיגה ולסכן את עצמו או את האחרים. במידה והמטופל הינו מעל גיל 18 החובה היא בראש ובראשונה על הנהג ע”פ חוק חובת דיווח על שינוי במצב הרפואי שאינו מאפשר לו לנהוג . פעולה זו אינה מונעת את המחויבות של הרופא המטפל לדווח למשרד הרישוי.

המשמעות היא, כי לאחר אבחון אפילפסיה, הרופא ינחה את המטופל להפסיק לנהוג עד שמשרד הרישוי ו/או המכון הרפואי לבטיחות בדרכים יבדוק אותו, ויקבע אם הוא כשיר לנהיגה. חולי אפילפסיה המעוניינים לקבל רישיון נהיגה או לחדש רישיון נהיגה לאחר ביטולו, זכאים לקבל רשיון נהיגה בתנאי שעמדו בדרישות הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

ואלו הן הדרישות:

נהיגה ברכב פרטי
אם חלפה שנה ללא התקפים מסוג כלשהו, והאדם נמצא תחת השגחה רפואית ומציג תרשים E.E.G תקין, ההמלצה של המכון לבטיחות בדרכים בדרך כלל תהיה חיובית לקבלת רישיון או חידושו.
במקרים אלה, בהתאם למסמכים הרפואיים, המכון מזמן לעיתים את המועמד לנהיגה (אם מדובר באדם שעדיין לא קיבל רשיון נהיגה) או את בעל רשיון הנהיגה לבדיקות, ומגיע להחלטה לאחר עיון במסמכים.

ההמלצה מותנית במעקב שוטף, אשר מתרחש בתחילה פעם בשנה, ואחר-כך פעם בשנתיים. המעקב יכלול מכתב מעודכן מהרופא המטפל, והצהרה בפני עורך-דין או רשם בית-משפט על תדירות ההתקפים, הטיפול התרופתי ועוד.
במידה והיה התקף חד פעמי ולא חוזר, אשר לא אובחן כאפילפסיה, תקופת ההמתנה תהיה שישה חודשים בלבד, ובתנאי שהבירור הרפואי תקין. לאחר תקופה זו ניתן להגיש מסמכים המצביעים על מצב בריאותי תקין, והוועדה בד”כ תמליץ על השבת הרשיון.
חולים שחווים התקפים מתוך שינה או בזמן התעוררות, לאחר 36 חודשים בהם אלו ההתקפים היחידים שהיו, יוכלו לקבל המלצה לקבלת רישיון (אך לא לרכב ציבורי).

נהיגה ברכב ציבורי
נהיגה במונית – מותרת לאנשים עם אפילפסיה, במידה והם מאוזנים (עם טיפול תרופתי וללא התקפים) למעלה מעשר שנים. אם הם ללא טיפול, לפחות חמש שנים מתוך העשר, ובהתניה של הערכה נוירולוגית מקיפה. במידה והיה התקף בודד ולא אובחנה אפילפסיה, תקופת ההמתנה תהיה לפחות שנה.
נהיגה ברכב ציבורי מסוג אוטובוס אינה מותרת.
אם התרחש התקף לאחר שהונפק הרישיון יש לדווח על כך למשרד הרישוי. זאת כשם שכל אזרח מחויב לדווח על שינוי בולט במצב בריאותו. דיווח כזה עשוי להביא לשלילת הרשיון באופן זמני. אחרי חצי שנה עד שנה ללא התקפים תיערך ועדה רפואית חוזרת, שתקבע אם הנהג רשאי לקבל את רישיונו.
חשוב ביותר: גם אם יש ודאות ברורה שרשיונכם יישלל, חובתכם כאזרחים שומרי חוק לדווח על חזרת ההתקפים.

רישיון נהיגה לחולי אפילפסיה

הגוף המטפל במדינת ישראל בהערכה כשירות רפואית לנהיגה  הוא המרב”ד. גוף זה הוא ה’רופא המוסמך והרשות הרפואית’ לביצוע בדיקות בריאותיות לנהגים המופנים על ידי רשות הרישוי או רופאים מטפלים (לפי סעיפים 12ב’ ו55א’ בתקנות התעבורה). המכון מטפל בהפניות בנושא כשירות רפואית לנהיגה, על סמך עיון במסמכים הרפואיים הרלוונטיים או ביצוע בדיקות פיזיות, כולל הערכה על מכשיר סימולטור, במידת הצורך, ומעביר את ממצאי ההערכות לרשות הרישוי (משרד התחבורה).

ככלל, מדובר על עקרונות בלבד בנוגע  לחידוש רישיון נהיגה סטנדרטי (דרגת רישיון B) שאינו רכב משא או רכב להסעת נוסעים).

 חידוש רישיון נהיגה לחולה אפילפסיה מאובחן שעבר התקף

במידה ומרב”ד קיבל דיווח על ההתקף (דיווח יכול להגיע מגורם מטפל במיון, באשפוז, רופא מטפל, וועדות רפואיות בביטוח הלאומי או לשכות הבריאות או כל גורם רפואי אחר שאבחן מחלה העלולה לסכן בנהיגה, לפי סעיף 12ב’ לתקנות התעבורה) – יישלח לנהג/ת מכתב ובו הודעה על התליית רישיון הנהיגה עד ביצוע תהליך ההערכה במרב”ד. חשוב להדגיש כי כמובן שעל החולה עדיין חלה האחריות האישית להישמע להוראות הרופא המטפל ולהימנע מנהיגה בפרק הזמן שהוגדר על ידי הרופא, על מנת לשמור על בריאותו ובטיחותם של הנוהגים בסביבתו.

היה וקיבלתם רשמית הודעה על התלית הרישיון יש להתכונן לקראת מועד חלוף השנה עם המסמכים והאישורים הרלוונטיים.

נציין שהיה ולא התקבלה הודעה רשמית אין צורך לפנות למרב”ד בחלוף שנה, אך יש להישמע להוראות הרופא המטפל ולהימנע מנהיגה בפרק הזמן שהוגדר על ידי הרופא.

טיפים לקראת הפנייה למרב”ד

תאמו מבעוד מועד תור לבדיקת EEG  ותור לנוירולוג המטפל לתאריך בו חלפה שנה (כאשר יש אבחנת אפילפסיה) או חצי שנה (כאשר מדובר על פרכוס בלבד הנמצא במסגרת בירור). קחו בחשבון את זמני התורים והקדימו לתאם תור, אך לא לפני תום השנה מעת אירוע הפרכוס האחרון .

את המסמכים כדאי להעלות לאתר מרב”ד דרך האזור האישי וליצור קשר עם מוקד “קול הבריאות”  (5400*) לוודא הגעה ותקינות המסמך.

המסמכים שיש לצרף:

 1. סיכום ביקור אחרון אצל נוירולוג, הכולל את כל ממצאי הבירור שבוצעו והטיפול הנוכחי
  גורם ממלא: נוירולוג מטפל
 2. שאלון לממצאים רפואיים – כפיון
  גורם חותם: נוירולוג מטפל

  יש להגיש את הטופס לאחר שהנוירולוג המטפל (חייב להיות נוירולוג שהוא הרופא המטפל לפחות חצי שנה) מילא וחתם על הטופס.

  חשוב: להזמין EEG  לפני הביקור עם הנוירולוג, שכן הנוירולוג צריך למלא את הטופס שיש בו שאלה לגבי הבדיקה (הבדיקה צריכה רלוונטית – קיימת שאלה בטופס מתי נעשתה הבדיקה האחרונה.

 3. תמצית תיק רפואי מקופת החולים (הכולל את מחלות הרקע והתרופות הקבועות)
 1. טופס הצהרה חתום על ידי עורך דין (להורדה)
  גורם חותם: עורך דין או רשם בית המשפט
  טופס שממלא הפונה בנוכחות רשם בית המשפט או עורך דין
  חשוב: יש למלא את הטופס הזה אחרון! רק לאחר שיש את שני הטפסים הקודמים חתומים.
דוגמא לתמצית תיק רפואי מקופת החולים

חידוש רישיון נהיגה במקרה של פרכוס יחיד

במידה ואדם חוה פרכוס יחיד  כאשר אין אבחנת אפילפסיה – יש להגיש אותם המסמכים הרפואיים (תמצית תיק רפואי, סיכום בירור אחרון אצל נוירולוג, טופס כפיון והצהרת החולה חתומה על ידי רשם בית משפט או עורך דין)  כחצי שנה לאחר האירוע ולהעלות למרב”ד לאזור האישי.

הוצאת רישיון נהיגה חדש

בדומה להחזרת הרישיון לאחר התליה, הנפקת רישיון נהיגה חדש מתאפשרת עבור חולים אשר נמצאים תחת איזון מוחלט ויציבות קלינית מוכחת, לרוב ללא פרכוס במשך שנה או יותר. לקראת מילוי הצהרה רפואית בעת הגשת הבקשה להנפקת רישיון, יש להכין את המסמכים הבאים ולצרפם להצהרת הבריאות שממלאים באתר משרד התחבורה בעת הבקשה לרישיון. אותם מסמכים המפורטים למעלה: תמצית תיק רפואי, סיכום בירור אחרון אצל נוירולוג, טופס כפיון והצהרת החולה חתומה על ידי רשם בית משפט או עורך דין) .

ככלל, חולי אפילפסיה ללא רקע רפואי נוסף לא יידרשו לבדיקה פיזית  במרב”ד והתיק שלהם יועבר לעיון של גורם רפואי מוסמך (לכן יש חשיבות רבה לתקינות הטפסים). עם זאת, ייתכנו מצבים בהם קיימים   גורמי תחלואה נוספים ברקע, בגינם יעלה הצורך לזימון  לבדיקה פרונטלית במרב”ד.

המשך טיפול

לאחר הבדיקות ובחינת המסמכים, המכון מעביר לרשות הרישוי המלצה בעניין הכשירות הרפואית לנהיגה. קבלת החלטה סופית ומסירת ההודעה לנבדקים הינה באחריות רשות הרישוי במשרד התחבורה.

מענה

המרב”ד עושה מאמצים אדירים לשיפור השירות לאזרח. במידה וחלפו  60 ימי עבודה ממועד אישור קבלת המסמכים, וטרם התקבלה  תשובה, ניתן להתקשר למוקד קול הבריאות 4500*. 

עלויות

 • בדיקת מסמכים: 128 ש’
 • בדיקות כשירות נהיגה 683 ש’
 • בדיקה בוועדת ערר 1,161 ש’

 

*תשלום האגרה מראש אינו מזרז את התהליך

דילוג לתוכן