אגודה ישראלית לאפילפסיה

facebooklink facebooklink donate

טיפול לא תרופתי

1 מתוך 100 סובל מאפילפסיה, כלומר, השכיחות באוכלוסייה הכללית בישראל עומדת על כאחוז (1%).
70% מכלל הסובלים מאפילפסיה, מתאזנים (ללא פרכוסים) על ידי טיפול תרופתי, אך 30% אינם מצליחים להשיג איזון, וזאת על אף הטיפול התרופתי נוגד הפרכוסים. יותר עדויות כיום, מעידות על כך שאפילפסיה העמידה לטיפול תרופתי הינה מסכנת חיים. מחקרים מצביעים על הקשר הקיים בין אי מניעת התקפים, בעיקר טונים קלונים כלליים, לבין סיכון גבוה יותר למוות פתאומי מאפילפסיה (SUDEP).