אגודה ישראלית לאפילפסיה

facebooklink facebooklink donate

הליגה הישראלית למניעת אפילפסיה

הליגה הישראלית למניעת אפילפסיה הינה הסניף הישראלי של הליגה הבין-לאומית למניעת אפילפסיה (International League Against Epilepsy – ILAE).

ILAE הוא האיגוד העולמי של רופאים ובעלי מקצועות בריאות אחרים שמטרת עבודתם היא הפיכת העולם למקום בו חייו של אף אדם אינם מוגבלים בשל אפילפסיה.

ל- ILAE יש מעל 15,000 חברים בסניפים הפועלים ביותר מ- 100 מדינות.

הסניף הישראלי של ה- ILAE משויך לאזור אירופה (European Chapter of ILAE) ומאגד בעלי מקצוע בתחום הבריאות העוסקים באפילפסיה והמטפלים באנשים עם אפילפסיה. בסניף הישראלי חברים כ-200 רופאים (בעיקר נוירולוגים ונוירולוגים לילדים), חוקרים, אחיות, טכנאיות EEG, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים וסטודנטים.

הסניף הישראלי מקיים את משימות ומטרות ה- ILAE בישראל.

משימת ה- ILAE היא להבטיח שלבעלי המקצועות הרפואיים, החולים ומטפליהם, ממשלות ואוכלוסיית העולם בכלל יהיו מקורות החינוך והמחקר הדרושים על-מנת להבין אנשים עם אפילפסיה, לאבחן אותם ולטפל בהם.

מטרות ה- ILAE הן:

 • לקדם ולהפיץ ידע על אפילפסיה.
 • לקדם מחקר, חינוך והכשרה בתחום האפילפסיה.
 • לשפר את השירותים הניתנים לאנשים עם אפילפסיה, בעיקר ע"י שיפור המניעה, האבחון והטיפול.

לאיגוד הישראלי ועד מנהל הנבחר כל 4 שנים ע"י החברים. 

ועד הליגה הישראלית למניעת אפילפסיה:

 • פרופ' ברוריה בן-זאב – יו"ר; יחידה לנוירולוגית ילדים, בית החולים אדמונד ולילי ספרא לילדים, מרכז רפואי שיבא, תל השומר
 • פרופ' מאיר ביאלר – (ex-officio) מזכיר וגזבר; ביה"ס לרוקחות, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים
 • פרופ' שרה אייל – ביה"ס לרוקחות, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים
 • דר' דנה אקשטיין -מרכז האפילפסיה והמחלקה לנוירולוגיה, מרכז רפואי הדסה, ירושלים
 • דר' משה הרשקוביץ' – שרות אפילפסיה, המחלקה לנוירולוגיה, מרכז רפואי רמב"ם, חיפה
 • דר' אילן לינדר – השירות לאפילפסיה ונוירולוגיה ילדים, מרכז הרפואי ברזילי, אשקלון
 • דר' איריס נוימן – היחידה לנוירולוגיה ואפילפסיה בילדים, מרכז רפואי סורוקה, באר-שבע
 • דר' פיראס פאהום – השירות לאפילפסיה ו-EEG, המערך הנוירולוגי, מרכז רפואי ת"א ע"ש סוראסקי, תל-אביב

הוועד המנהל אחראי על ארגון הכינוס הארצי השנתי של הליגה ועל קיום קשר עם האיגוד האזורי והעולמי ועם גורמי ממשל, איגודים מקצועיים אחרים (כמו למשל האיגוד הנוירולוגי), עמותת איל – האגודה הישראלית לאפילפסיה וחברות מסחריות עם מוצרים בתחום האפילפסיה. בנוסף, מחליט הוועד המנהל על תמיכה בכינוסים מדעים או חינוכיים נוספים בתחום האפילפסיה ויוזם פעילויות נוספות, כמו הרצאות, פורומים, הפצת מידע על אפילפסיה.

הוועד המנהל של הארגון העולמי, ILAE, נבחר אף הוא לתקופות של 4 שנים וכולל נשיא, סגן נשיא, מזכיר כללי, גזבר, נשיא יוצא ואת יושבי הראש של כל אזורי ה- ILAE המוכרים (אפריקה, אסיה ואוקיאניה, הים התיכון, אירופה, אמריקה הלטינית, אמריקה הצפונית).

ה- ILAE מקיים קשרים קבועים עם ארגון הבריאות העולמי, ה- WHO (עבור ה- Global Campaign Against Epilepsy ועבור הפרויקט Out of the Shadows שמטרתו לעלות את ההכרה באפילפסיה כמחלת מוח בת טיפול), ועם המשרד הבין-לאומי לאפילפסיה (IBE– איגוד האפילפסיה העולמי המוביל של אנשים שאינם ממקצועות הרפואה).

ל- ILAE יש 3 פרסומים: כתב העת המדעי Epilepsia, הפרסום החינוכי Epileptic Disorders וכתב העת החדשותי לחברים Epigraph.

ה- ILAE מקיים מפגשים מדעיים סדירים: כל שנתיים מתקיים כינוס בין לאומי, בשיתוף עם ה- IBE; כל שנתיים מתקיים כינוס אזורי (באזור אירופה: European Congress of Epileptology, ECE) וכל שנה – כינוס של הסניף המקומי בכל מדינה.

ל- ILAE יש ועדות אזוריות לכל אחד מ- 6 האזורים וועדות נושאיות בנושאים הבאים: הגדרות וקלסיפיקציות, שיטות אבחון, חינוך, אפידמיולוגיה, גנטיקה, טיפולים שאינם ניתוחיים, נוירוביולוגיה, נוירופסיכיאטריה, פדיאטריה וטיפולים ניתוחיים.

מידע נוסף על פעילות ה- ILAE וקישורים רלוונטיים נוספים ניתן למצוא ב: http://www.ilae.org.il