אגודה ישראלית לאפילפסיה

facebooklink facebooklink facebooklink

 ילדים עם אפילפסיה במערכת החינוך

חוויותיו של הילד במוסדות החינוך חשובות ומשפיעות במידה רבה על התפתחותו התקינה. כהוריו, עליכם לוודא שיקבל את הטיפול והיחס ההולמים ביותר. לפיכך, הקפידו ליידע את כל הגורמים הנוגעים בדבר- גננות, מורים, מנהל בית הספר ואחות בית הספר, על האפילפסיה. דווחו להם על סוג ההתקפים, דרך הטיפול ותגובותיו של הילד לפני, במהלך ואחרי ההתקף. היו ערים לכך שיתכן וחלק מאנשי הצוות ומהילדים יושפעו מדעות קדומות, וייכנסו לחרדה אשר תזיק לילדכם. שוחחו עמו על תגובות שהוא מקבל בבית הספר וסייעו לו להתמודד עמן. הסברים שלכם בליווי ייעוץ של איש מקצוע, עשויים להרגיע את המצב.
לצערנו גם היום, יתכנו מקרים בהם גננת או מנהל בית ספר מסרבים לקבל את הילד בגלל האפילפסיה. זכרו כי החלטה זו איננה חוקית וזכותכם לדרוש את קבלת הילד ללימודים בכל מקרה. לעתים קורה שבית-הספר מקבל את הילד, אבל משבץ אותו בכיתה טיפולית מיוחדת. אבחון מקצועי ומדויק ככל האפשר בנוגע לרמתו השכלית ויכולותיו הלימודיות של ילדכם, יסייעו לכם ולמוסדות החינוך לשבץ אותו בכיתה ההולמת את כישוריו. אל תסכימו להחלטות המתקבלות באופן שרירותי וללא בסיס מקצועי- אם נראה לכם כי ילדכם לומד בכיתה שאינה מתאימה לו, אתם יכולים לערער בפני וועדת ההשמה של העירייה.
גם אם ילדכם אינו סובל מהתקפים שכיחים, חשוב ליידע את מנהל בית הספר ומחנך הכיתה בנוגע לאפילפסיה, על מנת למנוע מהומה וטיפול לקוי במקרה שהילד יקבל התקף. זכרו כי אם ילדכם ילמד מכם כי מוטב להסתיר את האפילפסיה, הוא יחוש כי עליו להתבייש בה, וביטחונו העצמי ייפגע. 

בבואנו לבחון את הזכויות של ילדנו במערכת החינוך, עלינו לבדוק את  המקרים לפי 2 פרמטרים עיקריים: האם הילד מאוזן או לא, האם הילד לומד במסגרת רגילה או חינוך מיוחד.

החינוך הרגיל

ילדים מאוזנים

ילד עם אפילפסיה הנמצא במצב מאוזן לא זכאי לזכויות יתר, אך יש לתת את הדעת לפעילות היכולה להוות טריגר לפרכוסים ואף לסיכון. בכל מקרה יש להתייעץ עם הרופא המטפל.

ילדים עם אפילפסיה לא מאוזנת - זכאות לסייעת רפואית

באם הילד איננו מאוזן, קיימת זכאות לסייעת רפואית על פי חוזר משרד החינוך "סייעות רפואיות בחינוך הרגיל" הוראת קבע מס' 0011.
נקודות חשובות (מתוך החוזר):

  • גיל ההתחלה של קבלת הסיוע הוא 3, כשהתלמידים נכנסים למסגרת של גן ילדים עירוני.
  • הקריטריון לשקילת הקצאה של סייעת לתלמידים הנדרשים להשגחה כדי למנוע מצב מסכן חיים מיידי מתן סיוע לתלמיד הנדרש להשגחה בשל אבחנה למצבים שיפורטו להלן יידון רק על פי מסמך עדכני מרופא מומחה בתחום בלבד (אלרגולוג ילדים, נוירולוג ילדים), לתקופה של ששת החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה, כמפורט להלן:… לאפילפסיה כללית לא מאוזנת, כלומר של יותר משני התקפים בחודש, מסוג אפילפסיה מיוקלונית או אפילפסיה כללית, עם התקפים קשים ("גראנד מאל") שמביאים לנפילה נדרש מסמך מעודכן מניורולוג.
  • הסיוע המאושר מטעם הוועדה הבין-משרדית מתבסס על הצרכים של התלמידים בשעות הלימודים הרשמיים ואינו תלוי בהכרת המוסד לביטוח לאומי לגמלת ילד נכה, המשולמת להורים.

כמו כן, קיימות הנחיות נוספות המרחיבות בנושא הסייעת – חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 11/13, "מלווה אישי לתלמיד עם צרכים רפואיים ייחודיים בחינוך הרגיל".
למשל, לעניין הדרכת הסייעת: 
2.5.6 .ההדרכה תינתן על ידי אחות מוסמכת או רופא במוסד רפואי מורשה ומוכר על ידי משרד הבריאות, בו מקבל המטופל טיפול רפואי, בתיאום עם מנהלת הסיעוד 
באותו המוסד.

החינוך המיוחד

ילד עם אפילפסיה הנמצא בחינוך המיוחד לא זכאי לסייעת רפואית.
יש לתת את הדעת לפעילות היכולה להוות טריגר לפרכוסים ואף לסיכון. בכל מקרה יש להתייעץ עם הרופא המטפל.

תוכן נוסף

עד כמה תשפיע האפילפסיה על תפקוד הילד בבית הספר?

מרבית הילדים עם האפילפסיה מסוגלים להגיע להישגים דומים לכל הילדים האחרים, כולל לימודים באוניברסיטאות. אולם, לעתים קורה שהאפילפסיה עצמה, או ההיבטים הכרוכים בה גורמים להפרעות ביכולתו של הילד ללמוד. חשוב להיות ערים לבעיות האפשריות, על מנת לנקוט בצעדים אשר ימנעו או יקטינו את השפעותיהן.
היות ומדובר בבעיה המופיעה במוח, הרי שהבעיות יכולות להופיע בתפקוד השכלי, הפיזי, בזיכרון, בתפיסה, בחשיבה מופשטת, בריכוז ועוד… חשוב לעקוב אחר שינויים והתפתחויות אצל ילדכם, ולדווח עליהם לרופא, על מנת שיפנה אתכם לאנשי המקצוע המוסמכים. לעתים, החלפת תרופה בתרופה אחרת, או שינוי המינון, עשויים לשנות את המצב.
ילד הסובל מניתוקים, עלול להפסיד חלקים מהחומר הנלמד ויש צורך לסייע לו להשלימו. כך גם לגבי ילד המקבל התקפים בלילה, אשר עלול להיות עייף ומרוכז פחות במהלך שעות היום. חשוב שהמורים יהיו מודעים לבעיה, שכן כך תגבר יכולתם לעזור לכם ולילדכם להתמודד אתה, ולמצוא לה פתרונות.

חשוב לזכור כי ככל שהופעת האפילפסיה אצל הילד השפיעה ופגעה בכם, הרי שעובדת היותו חולה פגעה בילדכם יותר. ההתקפים, ההסתגלות לתרופות, הביקורים אצל הרופא והבדיקות השונות, עלולים להשפיע על התנהגותו. ייתכן והוא מודאג ומתוח, וקשה לו להתרכז מחשש שמא יקבל התקף בכיתה וחבריו ילעגו לו. ייתכן שהתרופות שהוא לוקח, מקשות עליו לתפוס מושגים באותה מהירות בה תופסים אותם ילדים אחרים, על אף שהבנתו הסופית שווה לשלהם.

במשך הזמן, המתח יורד באופן טבעי, ובכל מקרה ניתן להיעזר באנשי מקצוע על מנת להפחיתו, ולסייע לילד להתרגל לאפילפסיה, על כל הכרוך בה. ככל שאתם, ההורים, תקרינו ביטחון ורוגע בכל הנוגע לאפילפסיה, לבית הספר ולטיפול הרפואי שהילד מקבל, כך יגדל הביטחון של ילדכם ביכולתו להתמודד עם ההתקפים והקשיים.

כמו בכל מקרה אחר, עליכם להתאים את ציפיותיכם ליכולת האישית של ילדכם. הופעת האפילפסיה אינה מורידה באופן אוטומטי את כישוריו ויכולותיו. מרבית האנשים עם האפילפסיה מגיעים להישגים דומים לכלל האנשים. הם מסוגלים ללמוד, עוסקים במקצועות שונים ומצליחים בהם, למרות שלעתים עליהם להתמודד עם אפליה, דעות קדומות וחוסר הבנה. בעיות אלו מתגמדות ככל שהאדם בטוח בעצמו ומפתח את הכישורים והמיומנויות הנדרשים. יחד עם זאת, אין להתעלם מכך שקיימים קשיים אובייקטיבים הנובעים מהאפילפסיה, ולכן חשוב לדרוש מהילד דרישות המותאמות ליכולותיו.

אנו באיל מפעילים מערך הסברה בגני ילדים, בתי ספר ובתי אבות ומספקים חומר הסברה בנושא לכל דורש. אנשי הצוות שלנו מעבירים תוכניות הסברה למורים, תלמידים, אנשי מקצוע, מעסיקים ולציבור הרחב בנוגע לאפילפסיה, ההתמודדות עמה והשלכותיה.

הורים לילדים עם אפילפסיה המעוניינים שצוות מיומן מטעם איל יעביר מערך הסברה לכיתת הלימוד, או לצוות החינוכי המטפל בילד שלהם, מוזמנים לפנות אלינו ואנו נדאג לכך. 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות