אגודה ישראלית לאפילפסיה

facebooklink facebooklink donate

רוכשים את ארבעת המינים ותורמים לעמותה

השנה מזמינים דרך נתינת לולב ועל הדרך תורמים לעמותת איל – אגודה ישראלית לאפילפסיה.

לכל הפרטים

אודות "נתינת לולב"

"נתינת לולב" מציעה אפשרות נוספת וערכית לרכישת ארבעת המינים –
הפניית כל הרווחים לצדקה, ובכך לקיים את דברי חז"ל: "מצווה גוררת מצווה"

*רכישת הסט במסגרת מיזם נתינת לולב ובאחריותם (איכות, תקינות ומשלוח)