מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות


מדיניות פרטיות זו חלה על השימוש באתר החברה, ונהלי האיסוף והשימוש במידע על ידי החברה כמתואר להלן.
פרטיותך חשובה לנו. במידה ואינך מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו, עליך לחדול מכל שימוש באתר החברה.

מידע שאנו אוספים
החברה אוספת מידע אנונימי וסטטיסטי בקשר עם השימוש באתר ובשירותים, לרבות התנהגות משתמשים באתר, עמודים שנצפו, שיתופים לרשתות חברתיות וכו’. החברה עשויה להסתייע בשירותיהם של צדדים שלישים בהקשר זה, לרבות Google Analytics.
כמו כן, במידה ובחרת להירשם לקבלת דיוור מאת החברה, אנו אוספים את המידע שמסרת במסגרת הרישום.

שימוש שאנו עושים במידע
השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין, וזאת בין היתר בעבור המטרות הבאות:
כדי לאפשר לך לעשות שימוש באתר ובשירותים ולשפר את חוויית המשתמש שלך.

תפעול, שינוי, פיתוח, שיפור והעשרת האתר והשירותים.
איתור ומניעה של וירוסים, שימושים אסורים באתר, הונאות או הפרה אחרת של תנאי השימוש או כל דין.
לצרכים מסחריים ושיווקיים של החברה, לרבות הדגמת יעילות האתר.
במידה ונרשמת לקבלת דיוור מאת החברה, נעשה שימוש בפרטים שמסרת לצרכי דיוור זה.

מסירת המידע לצדדים שלישיים
מפעם לפעם אנו עשויים לפרסם או לחלוק עם צדדים שלישיים, לרבות ספקים ומפרסמים, מידע סטטיסטי אודות השימוש באתר ובשירותים. מידע זה לא יזהה משתמשים באופן אישי.
בנוסף לאמור לעיל, אנו עשויים להעביר לצדדים שלישיים את המידע שנאסף עליך באתר במקרים המפורטים להלן:
אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור מידע שנאסף;
בכל מקרה בו אנו סבורים שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור למשתמש או לחברה;
במקרים של הפרת תנאי השימוש או ביצוע באתר, של פעולות בניגוד לדין ו/או הנחזות כמנוגדות לדין ו/או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
בכל מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, עם החברה.

אבטחת מידע
החברה מפעילה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע, אשר נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית ולאפשר הגנה על המידע שהחברה אוספת. יחד עם זאת, מערכות ונהלים אלה לא מעניקים בטחון מוחלט והחברה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

דיוור שיווקי
במידה ובחרת להירשם לקבלת דיוור מהחברה, נשלח אליך מידע, הצעות ומבצעים על מוצרים ושירותים בתחום התה והלייף סטייל. הנך מאשר כי אתה מסכים לקבל דברי פרסומת באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לנו לצורך זה. אם אינך מעוניין לקבל דברי פרסומת כאמור, אזי תוכל בכל עת לבטל את הסכמתך בדיוור עצמו ולהסיר את עצמך מרשימת התפוצה באמצעות שליחת דוא”ל לכתובת: [email protected]

רשתות חברתיות
הנך מאשר כי ידוע לך כי האתר מאפשר לבצע שיתוף תכנים באמצעות רשתות חברתיות (פייסבוק, אינסטגרם וכו’), וכולל קישורים לעמודי החברה ברשתות החברתיות. כל שיתוף של תכנים מהאתר ברשתות חברתיות ו/או גלישה בעמודי החברה ברשתות חברתיות עלול להיות כפוף לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות של הרשתות החברתיות.
פניה אלינו
לשאלות בנוגע למדיניות זו הנך מוזמן לפנות אלינו למייל [email protected] .

תנאי שימוש
המידע בעמוד זה מגדיר את תנאי השימוש באתר. קרא את התנאים בקפידה. השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלו. אם אינך מסכים להם, אנא המנע משימוש באתר. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים גם לנשים.

כללי שימוש
חשוב לזכור: התכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי-אישי.
התכנים המופיעים באתר נועדו לספק מידע בלבד ואינם בגדר עצה או חוות-דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה/איש מקצוע.
מטרת התכנים המופיעים באתר לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם בלבד ולאפשר להם לדעת יותר, בטרם הם פונים אל המומחה או המוסד/הארגון.
לעיתים, התכנים מבטאים אסכולה טיפולית או רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב בלבד.
התכנים באתר אינם תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה פרטי, אלא מתייחסים לאבחנות ומצבים כלליים (אלא אם נאמר מפורשות אחרת).

קנין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר של איל, אגודה ישראלית לאפילפסיה ובכל תוכנה וקוד מחשב המהווים חלק ממנו – הינן של איל, אגודה ישראלית לאפילפסיה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של איל, אגודה ישראלית לאפילפסיה בכתב מראש. סימני המסחר המופיעים באתר הינם קניינה של איל, אגודה ישראלית לאפילפסיה או של גורמים אחרים ש איל, אגודה ישראלית לאפילפסיה התקשרה עימם בהסכם, ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת איל, אגודה ישראלית לאפילפסיה – או בעל הסימן המסחרי, לפי העניין – בכתב ומראש.

שינויים ו/או הפסקת שירות
המידע המופיע באתר ניתן בלא תשלום. מסיבה זאת רשאית איל, אגודה ישראלית לאפילפסיה להפסיק בכל עת הפצת המידע – כולו או חלקו, לשנות את מבנה האתר, מראהו וזמינותו. במידת האפשר, תימסר הודעה מוקדמת על הורדת האתר.

איל, אגודה ישראלית לאפילפסיה אינה חייבת למסור לך הודעה אישית, בין אם בדואר אלקטרוני ובין אם בכל דרך אחרת, על שינוי ו/או הורדת האתר. איל, אגודה ישראלית לאפילפסיה רשאית לשנות תנאי-שימוש אלה מעת לעת, מבלי למסור על כך הודעה מראש. איל, אגודה ישראלית לאפילפסיה תפרסם את התנאים החדשים באתר, ותחילת תוקפם יהיה בעת פרסומם.

אחריות וחבות
התכנים באתר אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. התכנים בתחומים שבמומחיות (רפואה, פסיכולוגיה, משפטים, ביטוח וכו’) אינם מהווים עצה מקצועית.

חובה לזכור: ייעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. אם החלטת לפעול על פי המידע באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה.

לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי epilepsy.org.il ו/או בעליו של האתר ו/או איל, אגודה ישראלית לאפילפסיה ו/או צוות הכותבים, העורכים והיועצים המשתתפים בעריכתו.

דין סמכות ושיפוט
על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע משימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוז תל-אביב בלבד.

דילוג לתוכן